0212 358 5909 - 0212 358 5908
Çamlık Yolu Sokak Uğurlu Apt. No:4 D:7 Etiler, 34337 İstanbul

ANTEN YILDIRIM KORUMA

Antenler için Yıldırımdan Korunma (*)

Antenler yıldırımdan nasıl korunabilir veya yıldırım sonrası oluşan enerjinin anten üzerinden geçerek bağlı cihazlara zarar vermesi nasıl önlenebilir?


Bu istek farklı formlarda sık sık sorulmaktadır. Katılımı sağlanan farklı yıldırımdan korunma kursları sonrasında, yıldırımdan korunmanın temel esasları hakkında birçok bilgi toplanmıştır. Bu kurslarda verilen bilgiler doğrudan yüksek yapılara veya direklere monte edilen Poynting antenler ile ilgili olmayıp, genel bilgilerdir.

Bu bilgiler ışığı altında antenlerin yıldırımdan korunması için temel öneriler ve Poynting antenlere ilişkin bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Poynting bahsedilen emniyet uygulamalarının dikkate alınmasını ve kesinlikle bu konuda profesyonel bir hizmet alınmasını önermektedir.


Yüksek bir bina üzerine veya direğe anten montajı yaparken yuvarlanan top veya yuvarlanan küre temeline göre korunma bölgeleri oluşturmanız gerekir. Bölgelere bakarak kurulan lokasyonun hangi bölgelere denk geldiğini (A / B) saptayın:

Durum 1: (Genellikle Poynting antenler için geçerli değildir):
A Bölgesinde bir anten doğrudan yıldırımın etkisine maruz kalabilir, bu durumda cihazı korumak adına çok az bir seçenek olduğundan A Bölgelerine anten kurulumu yapmayın.

Durum 2: B Bölgesi, yüksek binalar/direkler veya yüksekliği 30m’den az olan normal binalar.
Eğer planlanan anten kurulumu B Bölgesi içinde kalıyorsa yıldırımdan etkilenme hala olasıdır. Ama bu bölge içinde kurulumu yapmak kayda değer oranda doğrudan yıldırımdan etkilenme olasılığını azaltır.

Gözönüne alınması gereken diğer noktalar:

a) Anteni kurulu olduğu yerden daha yüksekte bir nokta olduğundan emin olduğunuz yere monte edin (anten bu noktanın altında kalsın), antenin hiçbir bileşeninin düşey doğrultu temel alındığında bulunacak 45 derecelik koruma konisi dışında kalmayacağından emin olun. Basit bir şekilde ifade etmek gerekir ise; anten montajı normal bir bina çatısının altında (duvara karşı) ise daima bu koruma konisi içinde yer almaktadır. Eğer çatıdan daha yüksek, 30m’den daha kısa bir direğe monte ediliyorsa, direğin uç noktası antenin üzerinde olmalı ve antenin tüm bileşenleri 45 derecelik koruma konisi içinde kalmalıdır. Hem montaj direği hem de anten bağlantısı genel topraklama koşullarına göre topraklanmalıdır.

b) Antene bağlı cihazın topraklanması da benzer şekilde yapılmalıdır.

c) İyi bir uygulama olarak modem/rotuer cihazının besleme kablosuna takılabilecek besleme hattı darbe önleme/yıldırım koruma kiti kullanmak olabilir. Genelde cihazlara etki eden yıldırımdan etkilenme problemleri en yaygın olarak beslenme hattından gelen etkilerdir.

d) Anteni ASLA iletken olmayan bir direğe/boruya monte etmeyin. Mecbur kalırsanız da doğru çalıştığına emin olduğunuz ayrı bir topraklama noktasına anten montaj plaketinin doğru şekilde bağlandığından emin olunuz.

e) Anten duvara monte edildiğinde benzer şekilde duvar montaj braketinin doğru topraklama noktası ile bağlantısının sağlanması gerekmektedir. Normal koşullarda bu tür montaj durumu (daha düşük yükseklikte montaj ve daha kısa kablo) yıldırımdan etkilenme açısından daha az risk taşır, ama gene de uygun topraklanma yapılmaz ise cihazın etkilenmesi riski artacaktır.

Durum 2’de anten doğrudan yıldırıma maruz kalmayacak ama, hala cihaza zarar verebilecek akım/gerilim bileşenlerinden endüklenecektir. Benzer şekilde Durum 2 montajı insan sağlığı/güvenliği ile ilgili riskler oluşturmayacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta montaj direğinin kesinlikle doğru olarak topraklanması, antenin montaj direğinden daha alt seviyede, güvenlik konisi içinde kalacak şekilde monte edilmesidir.

Doğru topraklanması yapılmamış, çatıdan yüksek olarak binanın üstünde yer alan montaj direkleri bina ve içindekiler için aşırı seviyede risk teşkil ederler. Doğru montaj ve emniyet açısından yetkili kişilerden destek alınız.

Durum 2 montaj koşulları altında, Poynting oluşabilecek darbelerden modem cihazının zarar görmesini büyük ölçüde önleyebilecek aşağıdaki özellikleri sağlar:

a) Bütün Poynting antenler DC topraklanmıştır. Bu özellik kablonun iç ve dış iletkenleri arasında oluşabilecek diferansiyel gerilim darbelerini önler.


b) Bütün Poynting antenler metal montaj direğine (Durum 2 doğru topraklaması yapılmış direk) Poynting braket ile bağlandığında DC topraklanmıştır.


Yukarıdaki korunma özellikleri diğer antenlerde genellikle BULUNMAMAKTADIR.
Öte yandan hiçbir anten üreticisi yıldırım etkisinden dolayı cihazların zarar görmemesini garanti edemez, oluşabilecek zararlardan dolayı dolayı sorumluluk kabul etmez.

Poynting bahsedilen emniyet uygulamalarının dikkate alınmasını ve kesinlikle bu konuda profesyonel bir hizmet alınmasını önermektedir.

(*) Kaynak, Andre Fourie Poynting Antenna

error: Content is protected !!