S2 Enterprise

s2_enterprise_urun_sayfa

S2 Enterprise, kurumsal özelliklerde daha geniş ve çok bölgeli uygulamalar için geliştirilmiş sistemler olan Enterprise Select ve Enterprise Ultra modellerinden oluşur. S2 NetBox IP-tabanlı güvenlik yönetimi teknolojisini baz alan S2 Enterprise Güvenlik yönetim sistemlerinin (SMS) video yönetim sistemleri (VMS) ile oluşturduğu eko-sistemi, web tarayıcı arayüzü üzerinden merkezi olarak yönetilebilen, kontrol edilebilen tek bir ağ cihazı altında toplar.

S2 Enterprise daha büyük ve yoğun ağ ortamları için geliştirilmiştir. Netbox standard modellerine nazaran yaklaşık 10 kat daha hızlı çalışır. Kullanıcılar genel sistemi ayrı ayrı yönetilebilecek küçük sistemlere ayrıştırabilme esnekliği yanında, merkezi olarak yönetilen ve kontrol edilebilen toplam güvenli bir sisteme sahip olurlar.

S2 Enterprise, büyük ölçekli kurumsal uygulamaların genişleme isteklerini karşılarken, merkezi kontrol ve yönetilebilirlik fonksiyonlarını en üst seviyede güvenlik ile sağlar.

Enterprise Select modeli 1792 erişim kontrol okuyucusu ve 128 noktayı destekler. Enterprise Ultra modeli ise 7168 erişim kontrol okuyucusu, 512 noktayı ve hata korumalı aktif disk değiştirme özelliklerini destekler.

■ %100 Web tabanlı, IP ağ cihazı
■ İlave PC ve yazılım kurulması gerekmez
■ Tüm S2 ağ cihazları ile uyumlu
■ Ölçeklenebilir uygulamalar için genişleme kapasitesi
■ Mevcut S2 sistemlerini kolayca güncelleyebilme
■ 1U (Enterprise) veya 2U (Enterprise Ultra) rack montaj tipleri
■ Yüksek güvenlik için RAID-1 kayıt (Enterprise Ultra)
■ Standard PC bellek ve çevre birimleri desteği, özel donanım gerektirmez
■ Yükseltilebilir RAM ve disk dizinleri
■ Taşınabilir medya ortamına, NAS veya FTP sunucuya yedekleme
■ Dahili web sunucu, ODBC erişimli veri tabanı
■ Yedekleme ve yükleme için DVD-CDRW sürücü (Enterprise Ultra)
■ Web arayüzünden erişilebilen dahili döküman kütüphanesi
■ Kolay kurulum ve hata giderme için dahili diyagnostik özelliği