0212 358 5909 - 0212 358 5908
Çamlık Yolu Sokak Uğurlu Apt. No:4 D:7 Etiler, 34337 İstanbul

POYNTING CIRCULAR PROPAGATION

En Zor koşullarda Bile Sürekli WiFi Bağlantısı

Neden Dairesel Kutuplaştırılmış MinePoynt HELI Antenler

Madenler ve Tüneller İçin Daha İyidir?

Poynting, 20 yıl önce madenler ve tüneller için dairesel kutuplaştırılmış anteni dizayn etmiş ve patentini almıştır. Zamanının ötesinde olan bu anten geçen süre zarfında çok sayıda uluslararası başarılı kurulumu da beraberinde getirmiştir.

Antenin bu derece başarılı olmasının sebebi özel dizaynı sayesinde en zor koşullarda bile mükemmel verimlilik sağlanmasından kaynaklanmaktadır. Çok sayıda maden ve tünel kurulumlarında Poynting MinePoynt “HELI” antenleri doğrusal kutuplanmış antenlere nazaran 3x ila 4x daha fazla kazanç sağlamışlardır. Dairesel kutuplanmış HELI antenlerin tünel ve maden uygulamalarında bu derece başarılı olması neye dayanmaktadır?

WiFi, LTE ve diğer RF sistemlerinin tünel ve maden uygulamalarında zor RF koşullarının üstesinden gelinebilmesi için çok farklı önlemlerin alınması gerekliliği hemen öne çıkmaktadır. Normal doğrusal kutuplanmış antenlerin uygulamalarının yeterince iyi olmadığı açıktır. Tünel ve madenlerde RF radyo dalgalarının yayımı aşağıdaki nedenlerden dolayı karmaşık hale gelmektedir:

• Yüksek seviyede RF yansıtma özelliğine sahip tünel yüzeyleri ve işaretlerin dağılması.
• Tünel içindeki araçlar, makinalar ve diğer cihazların RF yayım doğrultularını bozması.
• Dar ve sıkıştırılmış alanlar nedeni ile RF yayım doğrultularının sınırlandırılması.
• Düzensiz kıvrılan, dönüşler yapan tünellerde açık görüş alanının (LOS) olmaması.
• Tünellerin düzensiz boyutları ve şekilleri.


Dairesel kutuplanmış Poynting MinePoynt “HELI” antenler bu zor tünel, maden koşullarının üstesinden gelerek, iletişimi sağlar. Poynting HELI antenler aşağıdaki nedenlerden dolayı üstün verimlilik sağlarlar:

green leaf 600x309

Daha Az Enerji Tüketimi

 

1. Doğrusal kutuplama tünel boyunca öngörülemeyen bir şekilde döner

Doğrusal kutuplama tünel boyunca öngörülemeyen bir şekilde dönerek doğrusal antenlerde işaret kaybına yol açar ya da çok zayıf bir işaret sağlar. Dairesel kutuplama tüm kutupları kapsadığından kayda değer seviyede daha güçlü işaretler alınır.

Tüneller öngörülemeyen bir şekilde kutuplamayı değiştirir. Tünel içinde yaklaşık 100m sonra dikey veya yatay kutuplamalı anten kullanılmasından bağımsız olarak dikey ve yatay kutuplarda kabaca eşit işaret seviyeleri alırsınız. Eğer dikey kutuplama kullanırsanız bazı noktalarda işareti tamamen kaybetmeniz doğaldır, çünkü o konumda yansıma, işaret sönmesi gibi nedenler ile sadece yatay kutuplama vardır.

Dairesel kutuplamada her ikisi de (aslında tüm kutuplamalarda) işaret aktarıldığından tünel boyunca çok daha stabil işaret seviyesi elde edilecektir.

2. Dairesel kutuplama kullanıldığında ilk yansımalardan dolayı işaret bozulması oluşmaz

Dairesel kutuplamalı RF dalgalarında tünelden gelen ilk yansıma işaret bozulmasına neden olmaz. Doğrusal kutuplamada ise yansıyan dalgadan dolayı kayda değer bir bozulma olacaktır.

Doğrusal kutuplama ilk yansımada fazı değişterecek ve fazı değişen dalga tünel tarafından yansıyan dalga ile doğrudan ile etkileşerek, mesafe boyunca değişen geniş işaret değişimlerine neden olacaktır.

Dairesel dalgalar yansıma sonrasında, Sağ El Dairesel (RHC) kutuplama’dan Sol El Dairesel (LHC) kutuplamaya değişirler. Bu da ilk yansıma sonrasında işaret etkileşimi, bozulması olmaması demektir (sadece ikinci yansıma asıl radyo ile etkileşime geçebilir) ve çoklu patika etkileşimi kayda değer bir şekilde azaltılmış olur.

3. Doğrusal kutuplama tünel boyutlarından etkilenir, dairesel kutuplama daha iyi uyum sağlar

Tünel boyutları bazı doğrusal kutuplamalı dalgaların belirgin tünel boyutlarında diğerlerine nazaran daha iyi yayımlanmasına olanak sağlar. Buna karşın maden tünelleri sürekli belirgin boyutlara sahip değildirler. Bu durumda da tünel boyutlarının değişimlerinden bağımsız olarak dairesel kutuplama gene en iyi sonucu verecektir.

Belli tünel boyutları için yapılan hemen hemen tüm ölçümler sonucunda ya dikey ya da yatay kutuplamanın iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Dairesel kutuplama tüm kutuplamaları içerdiğinden dairesel kutuplama kullanmak demek, hangi kutuplamanın daha iyi radyo işareti aktardığına bakılmaksızın tünel boyunca en etkin ve verimli bir şekilde radyo dalgalarının aktarılması demektir.

4. Dairesel kutuplama yol üzerindeki engelleyici daha kolay  geçerek güvenilir aktarım sağlar

Dairesel kutuplama tünel içindeki engelleyici nesneleri daha güvenilir olarak geçer. Çünkü engelleyici nesneler etrafında belli kutuplamalar diğerlerinden daha iyi yayım sağlar.

error: Content is protected !!