0212 358 5909 - 0212 358 5908
Çamlık Yolu Sokak Uğurlu Apt. No:4 D:7 Etiler, 34337 İstanbul

POYNTING FIXED WIRELESS ACCESS

Bit'lerden Byte'lara Poynt'e Ulaşım

Sabit Kablosuz Erişim. Teknik Bilgiler, Sorunsuz Çözüm

İçerik, Dr. André Fourie CEO - Poynting Grup

RSSI, SNR, SINR, RSRP veri hızını ve hücre kapasitesini nasıl etkiler?

Sinyal / Gürültü Açıklaması

Bu grafik saf "sinyali", yani verileri açık olan dalgayı gösterir. Dış mekan antenlerini kullanarak sinyal seviyesini artırmak Sinyal-Gürültü Oranını (SNR) iyileştirmenin en büyük nedenidir

Bu grafik alıcının kendisi tarafından kaçınılmaz olarak üretilen (sabit) gürültüyü gösterir. Ancak dışarıdan etkileşim bunu arttırabilir.

Bu grafik aldığımız "Gürültülü Sinyali" gösterir.

Niçin Yıldız Diyagramlarını Kullanmalı?

 Yıldız diyagramları, dörtlü genlik modülasyonu (QAM gibi) bir sayısal modülasyon şeması tarafından modüle edilen sinyali temsil etmek için kullanılır.

 Modüle edilmiş sinyali iki boyutlu bir XY düzlemi dağılım diyagramı olarak gösterirler.

 Her sembolün İKİ veri bitini temsil ettiği bir veri SEMBOL'ü göstermenin kolay yolu.

Veri Noktalarının ve Gürültünün Gösterimi

Kapalı alanda SNR'deki "S" düşük ve "N" yüksek olduğundan "noktalar" sembolü yayılır. Açık havada "S" ÇOK daha büyük -16 dB veya 40 kat daha büyük ve belki de "N" gürültüsü daha azdır, bu nedenle S/N veya SNR daha BÜYÜK dolayısıyla semboller çok daha küçüktür (daha az hata ve daha yüksek verim)

İç Mekan Anteni

Dış Mekan Anteni

SNR Hızı Nasıl Arttırır?

QAM Yıldız Çizimleri

QPSK
2 bit/sembol
SNR ≈ 12 dB

16-QAM
4 bit/sembol
SNR ≈ 18 dB

64-QAM
6 bit/sembol
SNR ≈ 24 dB

256-QAM
8 bit/sembol
SNR ≈ 30 dB

Harici anten hücre kapasitesini nasıl arttırabilir?

İç Mekan İle Dış Mekan Sinyali (Farklı SNR Oranı)

  • Sinyal iç mekanda 20dB daha düşük çünkü: duvarlardan / pencerelerden geçmeli.
  • İç mekanda devasa çok yollu sönme 20dB farkının en büyük nedenidir.
  • Hem dış hem de iç mekan gürültüsü iç mekan sinyalini etkiler.

Herhangi bir hareket “öz müdahaleyi” değiştirir
=
dengesiz sinyale neden olur

  • Dış mekan sinyali iç mekandan 16dB ila 20dB daha yüksektir.
  • Bu değeri arttırmada anten kazancı katkıda bulunur.
  • Yönlü anten diğer yönlerden gelen gürültüyü azaltır.

Dış anten kullanma sonrası
=
Çok KARARLI Sinyal

2x2 MIMO

Tipik iç mekan yönlendirici antenleri XPOL değil, iç sinyal gelen sinyal polarizasyonunu yok eder.
= 1 (kazanç yok) ve 2’den düşük bir şey arasında öngörülemeyen MIMO “kazancı” tipik olarak 1,4 civarında.

Dış mekan XPOL anteni MIMO polarizasyonundan tam olarak yararlanır, çünkü dahili antenler birbirinden 90 derece mükemmel şekilde polarize edilmiştir “//” veri hızı “eklendikten sonra:” maksimum kazanç dış mekan çapraz polarize anten kullanılarak neredeyse “garantilidir”.
= Maksimum MIMO “kazancı” veya 2x hız

Harici Anten Kapasiteyi Nasıl Arttırır?

Baz istasyon kapasitesi = 1.00
40 aboneye hizmet veriyor

Baz istasyon kapasitesi = 1.00
150 aboneye hizmet veriyor

Bu artış pratikte ne ifade eder?

Film İndirmek İçin Eşit Bant Genişliğini (sembol/s) Karşılaştırma

Hücrede Yeterli Kapasite Var İse

error: Content is protected !!