0212 358 5909 - 0212 358 5908
Çamlık Yolu Sokak Uğurlu Apt. No:4 D:7 Etiler, 34337 İstanbul

M2M – IoT ENERJİ

M2M – IoT ENERJİ

May 20, 2014

ENERJİ
■  Gaz, elektrik, su gibi kaynakların dağıtımında ve tüketiminde otomatik olarak ölçüm, çift yönlü iletişim ve kontrol.

■ Yerleşim ve endüstri alanlarında gaz, elektrik, su gibi kaynakların bireyler, firmalar tarafından tüketim bilgilerinin otomatik olarak ölçümü, kontrolü, ödeme işlemlerinin takibi.
■ Bina yönetim sistemleri ile entegre olarak çalışan, enerji kullanımı. Tüketimi azaltarak karbon emisyonunun düşürülmesi, verimlilik, çevre koruması.
■ Çevre koşullarındaki küresel değişim özellikle üretici firmaları yakından ilgilendirmektedir. Üretim aşamasında sürekli kontrol ve izleme ile doğaya salınan gaz, toz, üretim sonrası açığa çıkan atık su, asit seviyeleri gibi bir çok parametrenin merkezi olarak kontrolü.

SierraLogoTM_carousel

cradlepoint_slider_new_white

option 130x54

error: Content is protected !!