UZAK ALANLAR
Sabit veri hatlarının olmadığı kırsal alanlarda yapılacak çalışmalar için (kazı, deprem ölçümleri, bilgilendirme toplantıları, v.s.), geçici veya sürekli olarak mobil iletişim sağlama. 3G ve 4G bağlantılar ile yüksek veri aktarım band genişliğini sağlayarak, çalışmaların anlık olarak merkeze aktarılması, çalışanların ve yöre yaşayanlarının dünya ile kültürel olarak bağlantısı.
■ Evden çalışanlar, mobil olarak çalışanlar sürekli olarak veri iletişimine sahip olurlar. Kurumsal güvenlik kriterlerinin ve kontrollerinin uygulanabileceği yüksek veri aktarım hızlarına sahip 3G ve 4G bağlantılar üzerinden çift yönlü veri aktarımı sağlanarak, iş sürekliliği ve verimlilik arttırılır.
■ Merkezden uzak alanlarda, lokanta, mağaza, kafetarya gibi işletmelerde video kamera güvenliği, uzaktan görsel bilgilendirme, kredi kartı ile ödemeler, merkezi güvenlik firmalarınca alarm koşullarının gerçek zaman izlenmesi gibi uygulamalar.
■ Tarım ve hayvancılık endüstrisinde, yağış, sıcaklık, depolama, çevre koşullarını uzaktan izleme, farklı algılayıcılar ile gerekli ölçümlerin yapıldıktan sonra merkeze aktarılarak değerlendirilmelerin yapılması, gerektiğinde müdahale edilmesi. Kamera görüntüleri ile sürekli olarak küçük ve büyük baş hayvan davranışlarının izlenmesi.

SierraLogoTM_carousel

cradlepoint_slider_new_white

option 130x54