0212 358 5909 - 0212 358 5908
Çamlık Yolu Sokak Uğurlu Apt. No:4 D:7 Etiler, 34337 İstanbul

2021 ANA SAYFA Q1

Modeminiz İle Daha Yüksek Hızları Yakalayın

XPOL-01

XPOL-02

XPOL-02-5G

Hizmet Alınan Baz İstasyonuna ve Çevre Koşullarına Bağlıdır

(*)

50, 70, 90, 100, 150, 200+ Mbps

TURKCELL SUPERBOX

(*)

Sorunsuz 4G | LTE | LTE-A | LPWAN İletişim

4G/LTE-A Sürekli Bağlantı

Farklı uygulamalar için farklı endüstriyel zor çalışma koşullarını destekleyen
4G | LTE | LTE-A modem, router ve gateway ürünleri ile sorunsuz ve sürekli bağlantılar. Uçtan uca güvenilir çözümler.

comm icon 2 h150

LPWAN Bağlantılar ve Çözümler

M2M ve IoT uygulamalarında LoRAWAN, NBIoT gibi farklı iletişim protokol ve teknolojilerini destekleyen uçtan uca güvenli, bulut tabanlı iletişim alt yapısı, düşük güç harcaması yüksek verimli çözümler

Sensör ve Aktüatör Çözümleri

M2M ve IoT uygulamalarında klasik Ethernet ve LoRAWAN, NBIoT gibi farklı iletişim protokol ve teknolojilerini destekleyen uçtan uca güvenli, bulut tabanlı sensör, aktüatör çözümleri ile veri toplama, yönetim. 

M2M - IoT Uygulamaları İçin 4G Çözümleri

M2M - IoT Uygulamaları İçin Tamamlayıcı Ürünler

Düşük Güçlü Geniş Alan Ağları İçin Çözümler (LPWAN)

Thingstream MQTT (MQTT-SN)

Sensor Network‘ler için MQTT, (MQTT-SN) ana protokolün TCP/IP tabanlı olmayan ağlar üzerinde tümleşik cihazların çalışabilmesi için geliştirilmiş halidir.

‣ USSD üzerinde çalışan Thingstream MQTT-SN Teknolojisi
‣ Benzeriz kaynak tasarruf yeteneği
‣ ‘Çalıştır ve Unut’ modu ile oturum başına GPRS’den %15 daha az güç gereksinimi
‣ Gönderme için %30 daha az süre
‣ Düşük güçlü MCU kullanımı (12K Flash/5K RAM), toplam güç tüketiminde büyük tasarruf

IoTrac

Ölçeklenebilir Mimari Yapı, Sorgulamaya Açık Sistem

Uygulama sırasında bazı veri kaynaklarının sorgulamaya hazır olmaması (kaynağın veya sensör, çevirici gibi ara aktarıcının sistem başlama aşamasında olması, servis modunda olması gibi) durumlarda sistem otomatik olarak söz konusu kaynakları beklemeden diğer kaynaklara geçerek mevcut veriler ile ilgili sorgulamaları yapabilmelidir.

Yüksek Seviyede Hata Korumalı Güvenilir Sistem

M2M (IoT)  sistemleri bazı bileşenlerin devre dışında kalması durumunda bile çalışmaya devam etmelidir. Olası beklenen hatalar ile ilgili bilgilendirme yapılarak, sistem hata giderme sürecinin en kısa zamanda yerine getirilmesi  sağlanmalıdır.

Mesaj Tabanlı, Çift Yönlü İletişim Sağlayan Sistem

M2M-IoT  sistemi eş zamanlı olmayan mesaj aktarımı ile kontrol edilebilen bir sistem olmalı, uygulamaya bağlı olarak abonelik, genel gönderim seçenekleri sağlanmalıdır. Telemetri raporları sensörlerden veya sorgulama ile sistemden oluşturulabilmeli, sistem, istemcilerden oluşturulabilecek gruplara komutlar, konfigürasyon ve durum güncellemeleri gönderebilmelidir.

baglan qr
error: Content is protected !!