0212 358 5909 - 0212 358 5908
Çamlık Yolu Sokak Uğurlu Apt. No:4 D:7 Etiler, 34337 İstanbul

AMIT DUAL SIM DATA SWITCHING

Çift SIM Veri Kullanım Tanımları

AMIT modem/router cihazlarında çift SIM kartı bulunmaktadır. İnternet bağlantısı sürekli cihaz tarafından otomatik olarak kontrol edilerek mevcut bağlantının sürekliliği sağlanır. İki SIM kart yuvasına farklı SIM kartları takılarak ana bağlantı ve yedek bağlantı tanımları yapılabilir. Ana bağlantı ve yedek bağlantı için farklı operatör SIM kartları kullanılabilir. (Yurtiçi ve Yurtdışı için farklı operatörler kullanarak otomatik uygun operatöre geçiş/ekonomik çözüm sağlanır).

AMIT Çift SIM Kartı Veri Kullanım – Otomatik Geçiş Özellikleri

     • AMIT cihazlarındaki her bir SIM kart için kullanım kapasitesi, önceden SIM kartına tanımlanmış band genişliği tanımları yapılabilmektedir.
     • Aynı anda çift SIM kartı takılı olduğu durumlarda öncelikli olarak çalışan SIM kartının tanımlanmış sınır kullanım değerlerine ulaşması durumunda cihazın ikinci SIM kartına geçerek, bağlantıyı bu SIM kart üzerinden gerçekleştirebilmesi sağlanır.
     • SIM kartların veri kullanım tanımları cihaz üzerinden ve birbirlerinden bağımsız olarak ayrı ayrı yapılabilir, oluşturulacak veri kullanım, zaman aralığı gibi parametrelere bağlı olarak kullanıcı tarafından farklı senaryolar tanımlanarak SIM kartlar arasında otomatik geçişler sağlanır.
     • SIM kartlarına atanacak veri kullanım sınır değerleri KB, MB, GB olarak tanımlanabilir.
     • SIM kartlarına atanacak veri kullanım sınır değerleri için seçilecek zaman aralığı, gün, hafta ve ay olarak girilebilir.
     • SIM kartlarına ilişkin kullanım bilgileri cihaz üzerinde kaydedilir, cihaz kapatılıp açıldığında bile mevcut veri kullanım bilgileri cihaz yönetim menüsünden kontrol edilebilir.
     • SIM kartlarına ilişkin veri kullanım bilgileri cihaz web arayüzünden ayrı ayrı grafik olarak izlenebilir, izleme aralığı olarak saat, gün seçilebilir.

Kontrollü veri kullanımı yanında, hızlı ve kesintisiz bağlantı özelliğini sağlayan “Çift SIM Kartı Veri Kullanım Tanımları – Otomatik Geçiş“, özellikle yoğun verilerin aktarıldığı uygulamalarda kullanıcılara büyük esneklik sağlamaktadır.

SIM Kartı Veri Kullanım Tanımları – Otomatik Geçiş özelliği için modem ana yönetim ekranında sırasıyla, Service/Cellular Toolkit sekmelerini seçtikten sonra gelen menü akranında Data Usage sekmesini seçtikten sonra 3G/4G Data Usage Profile List alt menüsünde Add düğmesini tıklayalım.

Örneğimizde; Operator1’e bağlanacak, SIM A yuvasına takılı kart için aylık 20 GB kullanım sınırı, başlangıç zamanı ve tanımlı 20GB kapasite erişimi sonrasında bağlantı sınırlamasını devreye alacak şekilde tanımları yapacağız.

Menüdeki tanımları aşağıdaki gibi girdikten sonra;

SIM Select: 3G/4G SIM A
Carrier Name: operator1
Cycle Period: Monthly
Start Date: 2018 December 6
Data Limitation: 20 GB
Connection Restrict: Enable (işaretli)
Enable: Enable (işaretli)


Menünün altında yer alan “Save” düğmesini tıklatarak yapılan tanımları modeme kaydedelim.

Yapılan tanımların modeme kaydedilmesinden sonra aşağıdaki SIM A veri tanımlama bilgisi ekrana gelecektir. Bu bilgiye göre SIM A yuvasına takılı SIM kartı 6 Aralık 2018 tarihinden başlamak üzere ve bir aylık süre için tanımlanmış 20 GB veri kullanım sınır değerine eriştiğinde, modem SIM A yuvasındaki SIM kartı üzerinden olan bağlantıyı sonlandıracak ve SIM B yuvasındaki kart üzerinden bağlantıyı devam ettirecektir.

Ön tanımlı 20 GB veri kullanımına bir aylık süreden önce ulaşılırsa, modem SIM A yuvasındaki SIM kartı üzerinden olan bağlantıyı sonlandıracak ve SIM B yuvasındaki kart üzerinden bağlantıyı devam ettirecektir.

Yapılan tanımların modeme kaydedilmesinden sonra aşağıdaki SIM A veri tanımlama bilgisi ekrana gelecektir. Bu bilgiye göre SIM A yuvasına takılı SIM kartı 6 Aralık 2018 tarihinden başlamak üzere ve bir aylık süre için tanımlanmış 20 GB veri kullanım sınır değerine eriştiğinde, modem SIM A yuvasındaki SIM kartı üzerinden olan bağlantıyı sonlandıracak ve SIM B yuvasındaki kart üzerinden bağlantıyı devam ettirecektir.

Ön tanımlı 20 GB veri kullanımına bir aylık süreden önce ulaşılırsa, modem SIM A yuvasındaki SIM kartı üzerinden olan bağlantıyı sonlandıracak ve SIM B yuvasındaki kart üzerinden bağlantıyı devam ettirecektir.

error: Content is protected !!