0212 358 5909 - 0212 358 5908

AnywhereUSB Uygulama

Anywhere USB, Multihost 14 - 5M Uygulama

anywhereusb_uygulama

Çoklu grup desteği olan 5M ve 14M modellerinde her bir portu bağımsız olarak gruplara atamak mümkündür. (Modellere bağlı olarak en çok 14 veya 5 grup, grup başına 1 port). Her bir  sunucu farklı gruplara erişebilir. Ama iki sunucu aynı grubun portlarına erişemez, grup portları sunucular arasında  paylaşılamaz.

error: Content is protected !!