0212 358 5909 - 0212 358 5908
Çamlık Yolu Sokak Uğurlu Apt. No:4 D:7 Etiler, 34337 İstanbul

4G_3G_Signal

3G - 4G İşaret Seviyeleri Kısa Bilgiler (*)

İşaret Değerlerini Etkileyen Koşullar

Alınan GSM işaretinin gücünü ve kalitesini etkileyen aşağıdaki gibi pek çok faktör vardır:
• Hava koşulları, yağmur, sis, güneşli hava
• Servis alınan baz istasyonunun servis anındaki kapasite/yük özellikleri. Hücredeki diğer baz istasyonları
• Servis alınan baz istasyonuna olan mesafe, hücredeki diğer baz istasyonlarına olan mesafe
• Ortamda bulunan ve alınan işareti olumsuz olarak etkileyen diğer işaretler (Baskın yan MIMO veya hücredeki diğer baz istasyonlarından gelen işaretler)
• Bina, ağaç, tepe v.s., gibi fiziksel engelleyici nesneler

Diğer Noktalar

• Referans işaret gücü ve Alınan işaret kalitesi başarılı bir bağlantı için birlikte değerlendirilmelidir.
• Ölçülen değerler router/modem özelliklerine (cihazda kullanılan iyi kalitedeki modül, donanım mimarisi), operatör baz istasyonu kapasitesine, ölçüm yapılan andaki çevre koşullarına, baz istasyonu yüküne bağlıdır
• Dinamik olarak değişen koşullar nedeni ile, salt ölçülen değerlere bağlı olarak kesin yanıt vermek olası değildir. Bununla birlikte genel bir saptama yapılabilir.

RSSI, bir radyo frekans tanımı olup,  Alınan İşaret Güç Göstergesi (Received Signal Strength Indicator) olarak Türkçe’ye çevrilebilir. Teknik olarak bu değer, WiFi veya 3G, RF istemci cihazının belli bir lokasyon ve zamanda aldığı işaretin güç seviye ölçüsünü gösteren bir değerdir.

LTE:

Kısaca, RSRP/RSRQ değerleri LTE performansı için bilinmesi gereken değerlerdir. SINR (SNR veya S/R ile aynı), sıralama açısından kullanımı en uygun parametredir.  Aşağıdaki tablo bir gösterge oluşturması açısından kullanılabilir. Eğer SNR, diyelim ki 13 dB ama RSRP ise -80 altında veya RSRQ -10 altında ise bir problem vardır. Ama aynı tabloda gösterildiği gibi aynı değerler alanında iseler, en kolay yöntem sadece SNR değerini kullanmak olacaktır.

RSSI, LTE ile ilgili olmamakla beraber aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
RSSI – Hizmet veren mobil hücre (baz istasyonu) ile tüm yardımcı kanallardan alınan güç seviyesi ile tüm diğer gürültü kaynaklarından alınan güç seviyelerini aşağıdaki formül ile tanımlayan bir değerdir:

RSRQ=N*(RSRP/RSSI)

RSRP:

RSRQ:

SINR:

RSSI:

GSM/3G/HSPA+:

RSSI değeri, dBm olarak verilir. dBm ölçü skalası kabaca -50 ile -120dBm arasında tanımlanmış olup, -50 mükemmel işareti, -120 ise şebekeden kopma noktasını belirtir. RSSI, hem kullanılabilir işaret hem de gürültüyü tek bir değer içinde ölçer

-50 ile -75 dBm – Yüksek Seviyede İşaret
-76 ile -90 dBm – Orta Seviyede İşaret
-91 ile -100 dBm – Düşük Seviyede İşaret
-101db ile -120 dBm – Zayıf Seviyede İşaret


>25 dB – Mükemmel İşaret
18-25 dB – Çok İyi İşaret
11-18 dB – Orta Seviyede İşaret
5-10 dB – Düşük Seviyede İşaret
4 dB – Çok Zayıf Seviyede İşaret


HSPA şebekede, Yüksek/Çok İyi işaret seviyesi ile Düşük/Zayıf işaret seviyesi arasında 10 kat hız farkları oluşabilmektedir.
Bina dışı bir anten alınan işaret seviyesini tipik olarak 15 dB ila 25 dB arasında arttırmaktadır. Bu ayrıca aynı değerlerde RSSI, SNR ve diğer parametreleri de arttırmaktadır.

(*) Kaynak, Poynting Antenna

error: Content is protected !!